MESTI BACA… Kata Baginda Rasulullah, Inilah Doa yang Dapat Menghapuskan Dosa Besar.


Oleh: Badrul Tamam. Dari Zaid bin Haritsah -maula Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam- berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu’ Alaihi Wasallam bersabda:

من ‘قال أس’ تغ ‘فر الله الذي لا إله إلا هو ال’ حي ال ‘قيوم وأتوب إلي’ ه غفر له وإن ‘كان قد’ فر من ‘الزح’ ف

“Siapa yang membaca Asataghfirullaah Laa Ilaaha Illaa HuwalHayyal Qayyuma wa Atuubu Ilaihi maka akan diampunkan segala dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang.” (HR. Abu Daud, Al-Tirmizi, al-Thabrani, Al-Hakim dan Ibnu Abi Syaibah. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani Rahimahullah di Shahih Abi Dawud dan Shahih al-Tirmidzi)

Terdapat tambahan dalam sebahagian riwayat -seperti dalam Sunan Al-Tirmizi & al-Hakim, “Astaghfirullah Al-‘Adzim”.

Tempat Khusus membacanya? Telah datang beberapa riwayat yang menerangkan tempat khusus untuk membaca doa istighfar ini, seperti selepas solat, bangun tidur, serta di pagi hari Jumaat. Tetapi tidak satupun dari bebrapa info itu yang sahih sehingga tidak boleh diamalkan dengan kekhususannya itu.

Ada hadis yang berstatus maqbul -sebagian ulama menghasankannya serta sebahagian lain menshahihkannya- menyebutkan istighfar itu tanpa mengaitkannya dengan bebrapa saat tertentu. Boleh dibaca pada masa yang bebas tanpa mengkhususkannya dengan masa dan tempat.

Al-Hakim mengeluarkannya dalam Mustadraknya dari hadits Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu’ Alaihi Wasallam bersabda:

من ‘قال أس’ تغ ‘فر الله الذي لا إله إلا هو ال’ حي ال ‘قيوم وأتوب إلي’ ه ثلاثا غفرت ‘ذنو’ به وإن ‘كان قد’ فارا من ‘الزح’ ف

“Siapa yang membaca Asataghfirullaah Alladzii Laa Ilaaha Illaa HuwalHayyal Qayyuma wa Atuubu Ilaihi maka diampuni dosa-dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang.” (HR. Al-Hakim, beliau berkata: “ini iaitu hadis sahih sesuai syarat Muslim tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. “Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir, no. 8541. Abu Nu’aim meriwayatkan yang sama dalam Akhbar Ashbahan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu)

keutamaannya
Doa ini mengandungi istighfar (permohonan ampun) yang begitu agung serta memakai wasilah (sarana) yang begitu mulia dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Indah -Allah, Al-Adzim, Al-Hayyu, serta Al-Qayyum-, ikrar bakal uluhiyah Allah serta kemahuan bertaubat waktu itu juga.
Astaghfirullah mempunyai arti meminta keampunan pada Allah, memohon agar Allah menutupi

dosa-dosanya, serta tidak menghukumnya atas dosa-dosa itu.

Disebut kalimat tauhid sesudah kalimat “Aku memohon ampun pada Allah” memberi erti kalau hamba itu mengaku kewajibannya untuk beribadah pada Allah semata yang itu jadi hak Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ini menuntut supaya orang yang beristighfar untuk menunjukkan ubudiyahnya pada Allah dengan kerjakan perintah-perintah-Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya.

Al-Hayyul Qayyum: dua nama Allah yang agung ini disebut selepas itu mempunyai kaitan dengan permintaan keampunan kerana semuanya nama Allah serta sifat-Nya yang Maha tinggi yang Dzatiyah serta fi’liyah kembali pada kedua-duanya. Sifat Dzatiyah merujuk pada nama Al-Hayyu (Maha hidup abadi). Sedangkan sifat fi’liyah kembali pada nama Al-Qayyum (Tegak berdiri sendiri serta mengurus semua makhluk-Nya)

Ditutup doa itu dengan Waatubu Ilaihi (Saya bertaubat kepada-Nya) mengandung keinginan kuat dari hamba untuk bertaubat (kembali) pada Allah Tabaraka wa Ta’ala. Oleh itu apabila hamba mengucapkan kalimat ini sebaiknya ia jujur ​​dalam melafadzkannya pada zahir & batinnya. Bila ia dusta, dikhuatiri ia tertimpa kemurkaan Allah. (Lihat al-Fuuthaat al-Rabbaniyah: 3/701)

Allah siapkan balasan terbaik untuknya, yaitu keampunan untuknya hingga dihapuskan dosa-dosanya, ditutupi aib-aibnya, dilapangkan rezekinya, dijaga fizikalnya, dipelihara hartanya, mendapat hamburan barakah, semakin meningkat kualiti agamanya, menjapatkan jaminan keselamatan didunia dan akhirat, serta mendapat keredhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Dosa yang akan diampuni dengan doa istighfar ini bukan hanya dosa-dosa kecil, tetapi juga dosa besar. Bahkan dosa yang dikategorikan sebagai min akbaril dzunub (dosa yang paling besar), yakni lari dari medan perang, walaupun ia pernah lari dari medan perang. ”

Lari dari medan perang iaitu lari meninggalkan medan jihad fi sabilillah waktu berkecamuk peperangan melawan orang kafir. Ini tunjukkan kalau lewat doa istighfar yang agung ini Allah akan mengampuni dosa-dosa paling besar yg tidak mempunyai kesan hukuman jiwa serta harta seperti lari dari medan perang serta dosa-dosa seumpamanya. Bila hamba mengatakan doa diatas dengan ikhlas, jujur, memahami makna-maknanya; pasti ia akan memperoleh berita gembira maghfirah yang agung ini.

penutup
Setiap diri kita dipenuhi dosa serta kesalahan; dapat berupa tidak menunaikan kesyukuran, tidak menunaikan perintahnya, tidak meninggalkan larangan-Nya, mensia-siakan peluang yang dibeirkan-Nya, lupa dari mengingati-Nya, dan sebagainya. Dosa-dosa itu akan membuat sesak dada, menghilangkan keberkatan hidup, menyempitkan rezeki, membuat berat menjalankan ketaatan, jadi sebab datangnya pelbagai kesulitan, serta di akhirat jadi sebab kegelapan serta kesengsaraan. Oleh itu setiap kita memerlukan keampunan Allah setiap saat. Doa istighfar ini jadi salah satu alternatif serta saranan meraih keampunan-Nya. Wallahu A’lam.

Leave a Reply